FAB 1000

Visacia zámka je univerzálny a jednoduchý spôsob ako uzamknúť dvere, bránku, skrinky alebo batožinu. Zámka FAB vám okrem univerzálneho použitia doma, na chate alebo na cestách zaručí aj vysokú bezpečnosť a čo najľahšiu manipuláciu.

Táto bezpečnostná zámka je certifikovaná v najvyššej bezpečnostnej triede 4 a má hneď niekoľko úrovní ochrany: patentovú ochranu kľúča, strmeň zámky s vysokou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderom kladiva, cylindrickú vložku odolnú proti vyhmataniu prekrytým profilom a proti nedeštruktívnej metóde bumpingu špeciálne tvarovanými stavítkami a prídavnými blokovacími prvkami, ochranu proti odvŕtaniu vkladanými kalenými oceľovými prvkami a kaleným oceľovým prekrytom vložky.

Obojstranne istený masívny oceľový strmeň z bórovej zliatiny s priemerom 10 mm je po odomknutí otočný o 360° a kľúč je možné zasunúť alebo vysunúť iba v uzamknutom stave. Teleso zámky je z kalenej ocele s povrchovou úpravou nikel a chróm.

Špecifikácie
  • Bezpečnostná zámka certifikovaná podľa ČSN P EN 1627 v bezpečnostnej triede 4.
  • Patentová ochrana kľúča – úžitkový vzor CZ 22011 U1, pat. prihláška PV 2010-798.
  • Možnosť zjednotenia na spoločný uzáver (označenie SU) s výrobkami FAB 1000U.
  • Dodávaná s 5 kľúčmi a s bezpečnostnou kartou.