Značka FAB má již sto deset let dlouhou historii

Pojďme se vrátit v čase a připomenout si začátky podnikání v Rychnově nad Kněžnou na začátku 20. století.

Město v tom čase procházelo velkou proměnou a zažívalo rozvoj hospodářského i společenského života. V prvních letech 20. století úřady v Rychnově evidovaly více než 400 živností a od roku 1905 ozařovaly ulice lampy napájené proudem z právě zřízené vlastní elektrárny. Nové možnosti rozvoje vedly třebechovické obchodníky se železným zbožím, Aloise Fáborského a Františka Šedu, k myšlence postavit si v Rychnově nad Kněžnou vlastní továrnu.

20. září 1911 dvojice navštívila královéhradeckou notářskou kancelář, aby tu písemně stvrdila smlouvu o zřízení společného podniku, který byl zapsán do obchodního rejstříku 9. 10. 1911. Zanedlouho se již na poli za městem Rychnovem chystala ke kolaudaci malá továrnička, která v roce 1912 zahájila provoz. Podnik vyráběl zadlabací a dozické zámky, ale také nábytkové kování.

V roce 1916 se z dnes již neznámých důvodů František Šeda vzdal svého podílu ve firmě. Většina dělníků musela narukovat na frontu a výrobní program továrny se omezil na výrobu železných podkůvek a cvočků na boty pro vojáky. Poválečná krize podnik také zasáhla a když dělníci žádali zvýšení mezd, nebylo z čeho jim přidat.

V roce 1920 si Fáborský nechal patentovat nový typ rozvorového zámku, jehož produkcí si získal evropský primát. V roce 1921 dokončili přístavbu tovární haly, kde vedle strojního sálu vznikla niklovna, truhlárna a skladiště. Expandující firma se v roce 1926 rozšířila o nově postavenou lisovnu a brusírnu. Koncem 20. let dával podnik práci přibližně 160 lidem. Sortiment továrny se dál rozšiřoval.

Koncem 20. let se v Československu objevily první zahraniční vložkové zámky, které byly nesrovnatelně bezpečnější. Protože v Československu takové zámky a cylindrické vložky dosud nikdo nevyráběl, Fáborský se rozhodl orientovat právě tímto směrem. Po zakoupení nových speciálních strojů se mohla roku 1933 v Rychnově rozjet sériová výroba cylindrických vložek pro zadlabací zámky.

Smutná chvíle nastala 2. července 1937, kdy v 57 letech zemřel Alois Fáborský. Továrnu po otci převzal jeho syn Antonín a provoz továrny pokračoval i během války. Obnova poválečného hospodářství přinesla mimořádnou poptávku po zámcích s cylindrickou vložkou. V roce 1948 byla továrna znárodněna, ale Fáborský zůstal ve vedení podniku. Po znárodnění ovládal rychnovský podnik tuzemský trh s vložkovými zámky asi z 80 %. V roce 1973 odešel Antonín Fáborský do důchodu, zemřel v Rychnově 28. února 1991.

V roce 1961 se v podniku slavilo 50 let jeho trvání a k této příležitosti byl kromě jiného natočen i propagační film. Počátkem 60. let přišla továrna s dalšími novinkami, jako byly zámek pro výtahy, tlačítkový zámek nebo klika s bezpečnostní vložkou pro dveře automobilů. Výroba se tehdy potýkala se stálým nedostatkem výrobních materiálů.

Počátkem sedmdesátých let směřovalo více než 60 procent veškeré výroby k výrobcům aut a motocyklů, ale jejich poptávka stále ještě nebyla plně kryta. FAB se stal dodavatelem zámků i pro nákladní automobil Avia. V roce 60. výročí založení podniku se zaměstnancům otevřela nová jídelna a továrna si připomněla, že se její výroba od roku 1948 zvýšila víc než patnáctinásobně.

Začátkem 80. let byly již Orlické strojírny největším podnikem rychnovského okresu. Listopadové události roku 1989 otočily i kormidlem vývoje v rychnovských strojírnách. Na základě schváleného privatizačního projektu podniku vznikla 1. května 1992 akciová společnost FAB. Součástí zahájeného procesu restrukturalizace podniku byla kromě výrazných změn v organizaci výroby i postupná certifikace všech produktů.

V roce 1997 vstoupilo do FABu švédské konsorcium ASSA ABLOY. V roce 1999, kdy se podnik FAB rozdělil na divizi autozámků a stavebních zámků, které směřovaly i do Polska a Vietnamu, již jeho hospodaření nezatěžoval žádný provozní úvěr a podnik vykazoval 100 milionů čistého zisku.

Od roku 2005 probíhají v rámci optimalizace výroby koncernu ASSA ABLOY přesuny výrob a technologického vývoje cylindrických vložek významných evropských značek právě do rychnovského závodu. V roce stého výročí trvání značky FAB (2011) se v rychnovském závodě vyrobilo 7 milionů cylindrických vložek ročně.