Cylindrické vložky

Cylindrické vložky FAB patria medzi najpoužívanejšie výrobky na uzamykanie dverí. Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch a profiloch až po 4. bezpečnostnú triedu.

Výrobky značky FAB sú tak zatriediť do štyroch skupín na základe certifikácie podľa normy EN 1627. Jednotlivé stupne bezpečnosti sú na obaloch výrobkov odlíšené farbou a číslom. Okamžite tak spoznáte, akú úroveň zabezpečenia výrobok poskytuje.

Tzv. PYRAMÍDA BEZPEČNOSTI je zložená zo štyroch stupňov bezpečnosti, ktoré predstavujú rôzne úrovne zabezpečenia. Farebné označenie, priradené konkrétnemu stupni, umožní zákazníkovi optimálny výber produktu. Pyramída svojím tvarom i popisom označuje, ktoré zariadenie je vhodné k základnej, zvýšenej, vysoké alebo veľmi vysokej úrovni ochrany majetku.

Stupeň PYRAMÍDY BEZPEČNOSTI vychádza z bezpečnostnej triedy stanovené certifikátom. Základným predpokladom zaradenie výrobku do systému PYRAMÍDY BEZPEČNOSTI je jeho preskúšanie skúšobným laboratóriom a u certifikačného orgánu potom následná certifikácia odolnosti výrobku proti násilnému vniknutiu (EN 1627).

Okrem stupňa zabezpečenia je tiež dôležité, aby kľúče boli vyrobené z originálneho polotovaru. Originálne polotovar kľúče FAB rozlíšite od ostatných vďaka jedinečnému logu FAB. Vďaka tomuto logu máte istotu, že kľúč naozaj pasuje do vašej vložky a predchádzate nechceným problémom. Pri robení kópie kľúča preto zvážte, kde si kľúč nechať vyrezať. Nie v každom zámočníctvo majú originálne polotovary, ale istotu obstaranie originálnych kľúčov FAB máte u všetkých našich zmluvných partnerov.