Slovník pojmov

Chcete kupovať nový zámok, cylindrickú vložku, alebo elektrický otvárač a neviete, čo znamenajú odborné názvy na obaloch? Pripadáte si u zámočníka ako keď na Vás predavač hovorí cudzou rečou? V našom slovníku Vám prinášame vysvetlenie základných pojmov v oblastí zámkov, kľúčov a bezpečnostných dverí.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ALU profil
Dvere v alu profile sú vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny.

Backcheck
Backcheck je nastavenie funkcie tlmenia pri otváraní dverí. Správne nastavenie tejto funkcie zamedzí rozrazeniu dverí.

Backset/dorm
Backset alebo dorm je vzdialenosť od čela zadlabávacej zámky k osi kľučky.

Befo
Staré označenie pre elektrický otvárač.

Bezpečnostná karta
Bezpečnostná karta slúži na právnu ochranu kľúča. Bez nej nie je možné dodatočne vyrobiť kópiu kľúča.

Bezpečnostná trieda
Bezpečnostná trieda udáva stupeň odolnosti cylindrickej vložky proti násilným pokusom o jej prekonanie. Jednotlivé triedy sa rozdeľujú podľa použitých nástrojov a času potrebného na prekonanie zábrany. (Napr. štvrtá bezpečnostná trieda je najvyššia úroveň zabezpečenia cylindrických vložiek.)

Bezpečnostné kovanie
Kovanie vybavené bezpečnostnými prvkami. Tieto prvky dodatočne chránia cylindrickú vložku a sťažujú tak jej vyvŕtanie či vylomenie.

BORON
Strmeň zámky so zvýšenou odolnosťou proti rezaniu a strihaniu.

BT3
BT3 je označenie pre tretiu bezpečnostnú triedu. 

Bumping
Bumping je nedeštruktívna metóda otvárania cylindrických vložiek pomocou špeciálneho kľúča (bump key).

Cestovná visacia zámka
Zámka určená na zabezpečenie batožiny uzamknutím zipsov, ale aj na bežné uzamknutie skriniek a schránok.

Cylindrická vložka prídavnej zámky
Špeciálna cylindrická vložka, ktorá pasuje do prídavnej zámky FAB a umožňuje tak prídavnú zámku odomknúť a zamknúť. 

Čelo zámky
Predná strana zadlabávacej zámky, ktorá je viditeľná po inštalácii zadlabávacej zámky do dverí. Dĺžka čela je vzdialenosť medzi najvyšším a najnižším bodom zadlabávacej zámky.

Delená strelka
Strelka, ktorá umožňuje premenu orientácie zámky z pravej na ľavú.

Denný režim
Na samozamykacej zámke je možné nastaviť denný režim, v ktorom je zámka po stanovený čas trvale blokovaná (otvorená).

Deštruktívna metóda otvárania cylindrických vložiek
Metóda otvárania cylindrických vložiek, pri ktorej sa vložka mechanicky poškodí. Ide o hlučnú a časovo náročnú metódu, pri ktorej je mechanické poškodenie vložky zrejmé na prvý pohľad. Používa sa v prípade vložiek s pokročilejším zabezpečením. Do tejto kategórie patria napríklad vyvŕtanie či vytrhnutie

Dvojbodové uzamknutie
Zámka, ktorá má dvojbodové uzamknutie, je uzamknutá v dvoch bodoch – jeden bod tvorí strelka a druhý závora.

Dvojzápadová zámka
Zadlabávacia zámka uzamykateľná na dva západy (kľúč sa otočí dvakrát o 360 stupňov). 

Elektrický otvárač
Elektrický otvárač alebo bzučiak či domový vrátnik je súčasť dverného prístupového systému, ktorý kontroluje vstup do objektu. 

Funkcia 2v1
Funkcia 2v1 umožňuje mechanické prenastavenie cylindrickej vložky na inú súpravu kľúčov. Vďaka tejto funkcii nie je nutné pri strate kľúčov kupovať novú cylindrickú vložku.

Gombík
Gombík je kovová alebo plastová časť cylindrickej vložky, ktorá je umiestnená z vnútornej strany cylindrickej vložky a umožňuje zamknúť zámku bez nutnosti použiť kľúč. 

HARDENED
Kalený strmeň zámky so zvýšenou odolnosťou proti rezaniu, strihaniu, úderom kladiva.

Hĺbka zadlabania
Hĺbka zadlabania určuje šírku zadlabávacej zámky. Táto vzdialenosť sa meria od prednej strany čela k zadnej časti cylindrickej zámky.

Identifikačná karta
Identifikačná karta slúži na identifikáciu kľúča pri jeho strate. Zámočník z partnerských stredísk a servisných centier je schopný vyrobiť kópiu kľúča iba na základe predloženia identifikačnej karty. Čísla na karte hovoria zámočníkovi, ako vyrezať kópiu kľúča. 

Impulzový režim
Samozamykacia zámka v impulzovom režime zostáva po príchode aktivačného signálu otvorená na pevne nastavený čas 10 sekúnd. Po uplynutí tohto času sa zámka vo dverách znovu uzamkne.

Jednozápadová zámka
Zadlabávacia zámka uzamykateľná na jeden západ (jedno otočenie kľúčom o 360°)

Kľučka/guľa
Kľučka/guľa je variant dverného kovania, ktorý má z jednej strany (väčšinou vnútornej) kľučku a z druhej guľu.

Kľučka/kľučka
Variant dverného kovania, ktorý má z oboch strán kľučku. Pri výbere dverného kovania typu kľučka/kľučka je dôležité určiť orientáciu dverí – ľavé/pravé. Napr. kľučka s označením ľavá sa používa pre dvere otvárané smerom do interiéru.

Kľúčový kabinet
Systém na uloženie kľúčov či kľúčových zväzkov. Moderné kľúčové kabinety, ako je TRAKA 21, umožňujú sledovať pohyb jednotlivých kľúčových zväzkov alebo zabraňujú zneužitiu kľúčov. 

KOMBI
Súprava dvoch cylindrických vložiek FAB 100 a visacej zámky 80RSH zjednotených na spoločný kľúč. Dodávané so 6 kľúčmi.

Lockpicking
Lockpicking je označenie pre techniky otvárania mechanických zámok bez použitia originálneho kľúča a bez ich mechanického poškodenia. Predtým bol lockpicking hlavnou technikou zlodejov, dnes sa radí medzi športové disciplíny a usporadúvajú sa v ňom oficiálne preteky pod záštitou Českej asociácie lockpickingu.

Mechanická blokáda
Táto funkcia umožňuje mechanické nastavenie elektrického otvárača do polohy otvorené alebo zavreté.

Mechatronický systém FAB +Cliq
Mechatronické systémy FAB +CLIQ sú kombináciou štandardnej cylindrickej vložky s modernou elektronikou. Medzi najväčšie výhody patrí zablokovanie strateného kľúča, história prístupov, časové voľby a možnosť kedykoľvek meniť práva používateľov. To všetko bez nutnosti inštalovať kabeláž.

Meradlo
Pomocník na zmeranie správneho rozmeru cylindrickej vložky.

Mikrospínač
Mikrospínač signalizuje stav otvorených alebo zavretých dverí.

Momentový kolík
Momentový kolík je funkcia elektrického otvárača, ktorá umožní iba jeden prechod.

Motorická vložka
Vložka, ktorá kombinuje štandardnú cylindrickú vložku s modernou elektronikou. Vďaka motorickej časti môžeme cylindrickú vložku ovládať pomocou technológie Bluetooth, mechanická časť umožňuje odomykanie kľúčom. FAB ponúka motorickú vložku FAB ENTR

Nedeštruktívna metóda otvárania cylindrických vložiek
Metóda otvárania cylindrických vložiek, pri ktorej sa vložka mechanicky nepoškodí. Ide o rýchlu a tichú metódu, ktorá nezanechá žiadne viditeľné poškodenie vložky. Do tejto kategórie patria napr. bumping alebo planžetovanie.

Ochranné prvky
Zuby či jamky, ktoré zaisťujú vyššiu ochranu a funkčnosť vnútorného mechanizmu cylindrických vložiek.

Orech
Orech zadlabávacích zámok je vnútorný mechanizmus, ktorý vďaka pohybu otočenia kľúča vyťahuje a zaťahuje závoru.

Ozubené koliesko
Ozubené koliesko má rovnakú funkciu ako tzv. zub či palec v bežnej cylindrickej vložke. Po otočení kľúčom vo vložke sa ozubené koliesko otočí, a tým sa prenesie impulz na závoru zadlabávacej zámky, ktorá sa vysunie/zasunie. 

Pákový prevod
Pákový prevod zadlabávacích zámok je vnútorný mechanizmus zadlabávacej zámky prenášajúci pohyb cylindrickej vložky na závoru. Tá sa potom vysunie či zasunie.

Paniková funkcia
Paniková funkcia zadlabávacích zámok umožňuje vnútornou kľučkou (kľučkou v smere úniku) zámku kedykoľvek odomknúť a otvoriť dvere, bez nutnosti použiť kľúč. Táto funkcia je veľmi často použitá na únikových východoch. 

Patent
Patent je zákonná ochrana zaručujúca vlastníkovi patentu výhradné právo na priemyselné využitie vynálezu. Cylindrické vložky FAB 2000, 1000 a 200 majú patent chrániaci ich jedinečné bezpečnostné prvky.

Piktogramy
Piktogramy uvádzané na obaloch výrobkov FAB označujú bezpečnostné a doplnkové funkcie ako napr. odolnosť proti bumpingu , funkcia 2v1 alebo odolnosť proti planžetám.

Planžetovanie
Nedeštruktívna metóda otvorenia cylindrických vložiek pomocou pružného kovového drôtika alebo planžety. Planžeta zatlačí jednotlivé stavidlá cylindrickej vložky do ich krajnej pozície a zámku je možné následne odomknúť.

Polotovar kľúča
Odliatok tvaru kľúča, ktorý sa používa na vyrezanie kópie kľúča. Každý rad cylindrických vložiek FAB má jedinečné polotovary kľúčov. Použitie originálneho polotovaru značky FAB je dôležité pre správne fungovanie a dlhú životnosť cylindrickej vložky. 

Právna ochrana
Právna ochrana chráni kľúče cylindrických vložiek radov 1000 a 2000 pred neoprávneným kopírovaním bez bezpečnostnej karty.

Prekryt
Prekryt je súčasť kovania, ktorá presahuje cca 1 cm nad plochu štítu a chráni cylindrickú vložku pred vyvŕtaním.

Prestupová spojka
Prídavná funkcia cylindrických vložiek, ktorá umožňuje odomknutie zámky aj proti zasunutému a pootočenému kľúču z druhej strany cylindrickej vložky. Štandardne dodávaná v prípade vložiek radu 2000.

Prídavná zámka
Prídavná zámka je súčasťou dverného prístupového systému, ktorý poskytuje dodatočné zabezpečenie dverí a zvyšuje tak bezpečnosť. 

Profil kľúča
Jedinečný tvar kľúča, ktorý je možné použiť iba do jedného zamykacieho mechanizmu.

Protiplech
Protiplech je kovový štítok s otvormi pre strelku a závory umiestnený proti zadlabávacej zámke

Pyramída bezpečnosti
Pyramída bezpečnosti pomocou hviezdičiek a farieb rozlišuje štyri úrovne bezpečnosti, ktoré predstavujú rôzne úrovne zabezpečenia. Výrobky značky FAB sú tak rozdelené do štyroch skupín a to uľahčuje voľbu pri výbere vhodných výrobkov spĺňajúcich požadovanú úroveň zabezpečenia majetku.

Reverzná funkcia el. otvárača
Reverzný elektrický otvárač má opačnú funkciu otvorenia. Ak do otvárača prichádza elektrické napätie, otvárač je zavretý/zaistený. Pri prerušení el. napätia je elektrický otvárač otvorený/odistený.

Rozetové kovanie
Rozetové kovanie sa skladá z dvoch kusov – kľučky, ktorá tvorí hornú časť kovania, a krytu alebo rozety, ktorá prekrýva cylindrickú vložku.

Rozlišovače
Rozlišovače sú platové štítky rôznych farieb (modrá, zelená, žltá, oranžová a červená), ktoré pomôžu odlíšiť jednotlivé kľúče. Štandardne sú súčasťou balenia vložiek radu 1000 a 2000.

Rozstup
Rozstup je vzdialenosť medzi stredom kľučky (osou štvorhranu) a stredom otvoru pre uzamykací mechanizmus (napr. cylindrickou vložku).

RS technológia
RS technológia je technológia dorazu kľúča vnútri uzamykacieho mechanizmu. Táto technológia spočíva v implementácii dorazového krúžku do bubienka uzamykacieho mechanizmu, ktorý zaisťuje správnu polohu autorizovaného kľúča FAB 200RS voči blokovacím prvkom.

Spoločný uzáver
Zjednotenie na spoločný uzáver umožňuje odomknúť cylindrické vložky, visacie a prídavné zámky iba jedným kľúčom.

Stavadlá
Sústava stavadiel tvorí vnútorný mechanizmus cylindrickej vložky.

Stavidlo
Stavidlo zadlabávacích zámok je vnútorný ochranný mechanizmus, ktorý chráni vchodové dvere pri vylomení cylindrickej vložky. Ak je vložka vylomená, stavidlo závory zapadne a zámka sa uzamkne.

Stavidlový systém
Systém vnútri cylindrickej vložky, ktorý zaisťuje veľmi vysokú ochranu.

Strelka
Strelka alebo jazýček je pohyblivá časť zámky, ktorá zaisťuje otváranie a zatváranie dverí. Pri zavretí dverí strelka zapadne do otvoru v protiplechu a zámka sa uzavrie.

Strmeň
Strmeň visacej zámky je upevňovacie kovové očko, cez ktoré sa zámka zamyká.

Systém generálneho kľúča (SGK)
Systém generálneho kľúča je zabezpečovací systém vhodný na zabezpečenie väčších objektov, administratívnych alebo kancelárskych priestorov. Systém je zostavený presne podľa požiadaviek zákazníka a umožňuje udeľovať oprávnenie vstupu jednotlivým osobám do konkrétnych dverí. Systém je chránený patentom, poskytuje vysokú úroveň zabezpečenia a výroba kópie kľúča prebieha iba pod súhlasom majiteľa systému. V ponuke produktov FAB nájdete mechanický alebo mechatronický systém. 

Štandardná funkcia el. otvárača
Funkcia elektrického otvárača, pri ktorej je otvárač odblokovaný len počas trvania napäťového impulzu, mimo tohto času sú dvere blokované.

Štvorhran
Štvorhran je kvádrový útvar vnútri zámky, na ktorý sa nasadzuje kľučka a cez ktorý sa ovláda strelka zámky. Pri stlačení kľučky sa strelka zatiahne a zámka sa otvorí.

Teleso
Pojmom teleso sa označuje telo visacej zámky.

TRIO
Súprava 3 kusov cylindrických vložiek FAB na jeden kľúč. Dodávané so 6 kľúčmi. 

Tŕne
Oceľové tŕne zaisťujú bezpečné uzamknutie prídavnej zámky. Tŕne zapadnú do otvorov v protiplechu a zámka sa bezpečne uzamkne.

Trvalý režim samozamykacej zámky
Režim samozamykacej zámky, v ktorom zámka zostáva odomknutá počas trvania aktivačného signálu. Po prerušení signálu sa zámka uzamkne.

Upevňovacia skrutka
Upevňovacia skrutka slúži na montáž cylindrickej vložky do zadlabávacej zámky.

Veľkosť cylindrickej vložky
Rozmer A udáva vzdialenosť (mm) medzi stredom otvoru pre upevňovaciu skrutku cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vonkajšej strany dverí a rozmer B je vzdialenosť (mm) medzi stredom otvoru pre upevňovaciu skrutku cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vnútornej strany dverí. Spojením rozmerov A + B dostanete požadovanú veľkosť – napr. 29 + 35.

Vytrhnutie
Deštruktívna metóda otvorenia cylindrických vložiek, pri ktorej sa cylindrická vložka tlakom, pákou alebo ťahom vychýli zo svojej pozície a jej zničený mechanizmus prestáva dvere chrániť.

Vyvŕtanie
Deštruktívna metóda otvorenia cylindrických vložiek, pri ktorej zlodej špeciálnym vrtákom poškodí vnútorný mechanizmus cylindrickej vložky, ten prestane byť funkčný a dvere sa dajú ľahko otvoriť.

YALE
Značka, ktorá patrí do skupiny ASSA ABLOY, pod ktorou sa na slovenskom trhu predávajú dverné digitálne priezory, sejfy, visacie zámky a lankové zámky.

Zadlabávacia zámka bez prevodu
Na zadlabávacej zámke bez prevodu nie je možné ovládať strelku kľúčom.

Zadlabávacia zámka s prevodom
Na zadlabávacej zámke s prevodom je strelka ovládateľná kľúčom. Keď kľúč otočíte do krajnej polohy odomknuté, strelka sa zatiahne.

Zákaznícky profil
Unikátny profil kľúča, ktorý dostať iba u servisných partnerov a v servisných centrách FAB. Kľúč je chránený bezpečnostnou kartou a vyrezanie náhradného kľúča v zákazníckom profile je možné iba v zámočníctve, ktorému daný profil patrí.

Západka
Západka slúži na zaistenie závory zámky.

Závora
Závora je pohyblivá časť zadlabávacej zámky, ktorá zaisťuje zamykanie a odomykanie dverí. Pohyb kľúča v zámke spôsobí pohyb pákového mechanizmu a cez orech sa vysunie či zasunie závora zámky. Pri zamknutí dverí závora zapadne do otvoru v protiplechu a zámka sa uzamkne.

Zjednotenie
V prípade cylindrických vložiek, prídavných a visacích zámok je možné vykonať tzv. zjednotenie, čo je výroba produktov na spoločný uzáver. Po zjednotení používateľ môže otvárať všetky zámky iba jedným kľúčom.