Slovník pojmů

Chcete kupovat nový zámek, cylindrickou vložku či elektrický otvírač a nevíte, co znamenají odborné názvy na obalech? Přijdete si v zámečnictví, jako když na vás prodavač mluví cizím jazykem? V našem slovníčku vám přinášíme vysvětlení základních pojmů z oblasti zámků, klíčů a bezpečnostních dveří.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ALU profil
Dveře v alu profilu jsou vyrobeny ze speciální hliníkové slitiny.

Backcheck
Back-check je nastavení funkce tlumení při otevírání dveří. Správné nastavení této funkce zamezí rozražení dveří.

Backset/dorm
Backset neboli dorm je vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky.+

Befo
Staré označení pro elektrický otvírač.

Bezpečnostní karta
Bezpečnostní karta slouží k právní ochraně klíče. Bez ní není možné přidělat kopii klíče.

Bezpečnostní kování
Kování opatřené bezpečnostními prvky. Tyto prvky dodatečně chrání cylindrickou vložku a znesnadňují tak její odvrtání či vylomení.

Bezpečnostní třída
Bezpečnostní třída udává stupeň odolnosti cylindrické vložky proti násilným pokusům o její překonání. Jednotlivé třídy se rozdělují podle použitých nástrojů a času potřebného k překonání zábrany. (Např. čtvrtá bezpečnostní třída je nejvyšší úroveň zabezpečení cylindrických vložek prodávaných v ČR.)

BORON
Třmen zámku se zvýšenou odolností proti řezání a stříhání.

BT3
BT3 je označení pro třetí bezpečnostní třídu.

Bumping
Bumping je nedestruktivní metoda otevírání cylindrických vložek pomocí speciálního klíče (bump key). Více o bumpingu naleznete zde.

Certifikace
Certifikace je garance bezpečnosti výrobků. Výrobky značky FAB jsou certifikovány dle norem vyhovující požadavkům ČSN (české technické normy).

Cestovní visací zámek
Zámek určený pro zabezpečení zavazadel uzamčením zipů, ale i k běžnému uzamčení skříněk a schránek.

Cylindrická vložka přídavného zámku
Speciální cylindrická vložka, která pasuje do přídavného zámku FAB a umožňuje tak přídavný zámek odemknout a zamknout.

Čelo zámku
Přední strana zadlabacího zámku, která je viditelná po instalaci zadlabacího zámku do dveří. Délka čela je vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem zadlabacího zámku.

Čtyřhran
Čtyřhran je kvádrový útvar uvnitř zámku, na který se nasazuje klika a přes který se ovládá střelka zámku. Při stisku kliky se střelka zatáhne a zámek se otevře.

Dělená střelka
Střelka, která umožňuje přeměnu orientace zámku z pravého na levý.

Denní režim
U samozamykacího zámku lze nastavit denní režim, ve kterém je zámek po stanovenou dobu trvale blokován - otevřen.

Destruktivní metoda otevírání cylindrických vložek
Metoda otevírání cylindrických vložek, při které je vložka mechanicky poškozena. Jde o hlučnou a časově náročnou metodu, u které je mechanické poškození vložky patrné na první pohled. Používá se u vložek s pokročilejším zabezpečením. Do této kategorie patří například odvrtání či vytržení.

Dvoubodové uzamčení
Zámek, který má dvoubodové uzamčení je uzamčen ve dvou bodech - jeden bod tvoří střelka a druhý závora.

Dvouzápadový zámek
Zadlabací zámek uzamykatelný na dva západy (klíč se otočí dvakrát o 360 stupňů).

Elektrický otvírač
Elektrický otvírač neboli bzučák či domovný vrátný je součást dveřního přístupového systému, který kontroluje vstup do objektu.

Funkce 2v1
Funkce 2v1 umožňuje mechanické přenastavení cylindrické vložky na jinou sadu klíčů. Díky této funkci není nutné při ztrátě klíčů kupovat novou cylindrickou vložku.

HARDENED
Kalený třmen zámku se zvýšenou odolností proti roti řezání, stříhání, úderům kladiva.

Hloubka zádlabu
Hloubka zádlabu značí šířku zadlabacího zámku. Tato vzdálenost se měří od přední strany čela k zadní části cylindrického zámku.

Identifikační karta
Identifikační karta slouží k identifikaci klíče při jeho ztrátě. Zámečník z partnerských středisek a servisních center je schopen vyrobit kopii klíče pouze na základě předložení identifikační karty. Čísla na kartě říkají zámečníkovi, jak vyřezat kopii klíče.

Impulzní režim
Samozamykací zámek v impulzním režimu zůstává po příchodu aktivačního signálu otevřen po pevně nastavenou dobu 10 sekund. Po uplynutí této doby se zámek ve dveřích znovu uzamkne.

Jednozápadový zámek
Zadlabací zámek uzamykatelný na jeden západ (jedno otočení klíčem o 360°)

Klíčový kabinet
Systém pro uložení klíčů či klíčových svazků. Moderní klíčové kabinety jako je TRAKA 21 umožňují sledovat pohyb jednotlivých klíčových svazků nebo zabraňuje zneužití klíčů.

Klika/klika
Varianta dveřního kování, která má z obou stran kliku. Při výběru dveřního kování typu klika/klika je důležité určit orientaci dveří - levé/pravé. Např. klika s označením levá se používá pro dveře otevírané směrem do interiéru.

Klika/koule
Klika/koule je varianta dveřního kování, která má z jedné strany (většinou vnitřní) kliku a z druhé kouli.

Knoflík
Knoflík je kovová nebo plastová část cylindrické vložky, která je umístěna z vnitřní strany cylindrické vložky a umožňuje zamknout zámek bez nutnosti použít klíč.

KOMBI
Sada dvou cylindrických vložek FAB 100 a visacího zámku 80RSH sjednocených na společný klíč. Dodáváno se 6 klíči. FAB KOMBI můžete zakoupit přímo v našem e-shopu.

Lockpicking
Lockpicking je označení pro techniky otevírání mechanických zámků bez použití originálního klíče a bez jejich mechanického poškození. Dříve byl lockpicking hlavní technikou zlodějů, dnes se řadí mezi sportovní disciplíny a pořádají se v něm oficiální závody pod záštitou České asociace lockpickingu.

Mechanická blokáda
Tato funkce umožňuje mechanické nastavení elektrického otvírače do polohy otevřeno nebo zavřeno.

Mechatronický systém FAB +Cliq
Mechatronické systémy FAB +CLIQ jsou kombinací standardní cylindrické vložky s moderní elektronikou. Mezi největší výhody patří zablokování ztraceného klíče, historie přístupů, časové volby a možnost kdykoliv měnit práva uživatelů. To vše bez nutnosti instalace kabeláže. Více informací nazente zde.

Měřidlo
Pomocník pro změření správného rozměru cylindrické vložky.

Mikrospínač
Mikrospínač signalizuje stav otevřených nebo zavřených dveří.

Momentový kolík
Momentový kolík je funkce elektrického otvírače, která umožní pouze jeden průchod.

Motorická vložka
Vložka, která kombinuje standardní cylindrickou vložku s moderní elektronikou. Díky motorické části můžeme cylindrickou vložku ovládat pomocí bluetooth technologie, mechanická část umožňuje odemykání klíčem. FAB nabízí motorickou vložku FAB ENTR.

Nedestruktivní metoda otevírání cylindrických vložek
Metoda otevírání cylindrických vložek, při které není vložka mechanicky poškozena. Jedná se o rychlou a tichou metodu, která nezanechá žádné viditelné poškození vložky. Do této kategorie patří např. bumping nebo planžetování.

Norma ČSN EN 1154
Tato norma specifikuje požadavky na dveřní zavírače s řízeným průběhem zavírání, pro otevírané dveře upevněné na nebo do rámu dveří, nebo do podlahy. Dveřní zavírače vyráběné podle této normy jsou doporučeny pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé uzavření dveří. Norma určuje použití dveřních zavíračů na protikouřové a požárně odolné dveřní sestavy.

Norma ČSN EN 1155
Tato norma specifikuje požadavky na samostatné držení dveří v otevřené poloze pomocí samostatného mechanismu, nebo mechanismu zabudovaného v dveřním zavírači, kdy v případě přerušení přívodu elektrického proudu se kontrolované dveře zavřou.

Norma ČSN EN 1158
Tato norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dvoukřídlých dveří vybavených dveřními zavírači. Zařízení pro koordinované zavírání dveří vyráběná podle této normy jsou doporučena pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé postupné zavírání dvoukřídlých protikouřových a požárně odolných dveří.

Norma ČSN EN 1627
Norma ČSN EN 1627 vycházející z evropské legislativy předepisuje požadavky na odolnost cylindrických vložek proti násilnému překonání. Všechny vložky FAB jsou certifikovány dle této normy v bezpečnostních třídách 1 až 4 .

Norma ČSN EN 179
Norma ČSN EN 179 specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Nouzové dveřní uzávěry v souladu s normou EN 179 jsou určeny k zajištění bezpečné a efektivní evakuace osob z budov. Tato norma například stanovuje, že zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru, určuje maximální sílu, která je potřeba vynaložit na ovládací prvky při zatížených dveřích nebo definuje určité ovládací prvky, které mají vyloučit zachycení oděvu.

Norma EN 12209
Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkci mechanicky ovládaných zámků a jejich protiplechů pro použití ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích.

Odvrtání
Destruktivní metoda otevření cylindrických vložek, při které zloděj speciálním vrtákem poškodí vnitřní mechanismus cylindrické vložky, ten přestane být funkční a dveře jdou snadno otevřít.

Ochranné prvky
Zuby či důlky, které zajišťují vyšší ochranu a funkčnost vnitřního mechanismu cylindrických vložek.

Ořech
Ořech zadlabacích zámků je vnitřní mechanismus, který díky pohybu otočení klíče, vytahuje a zatahuje závoru.

Ozubené kolečko
Ozubené kolečko má stejnou funkci jako tzv. zub či palec u běžné cylindrické vložky. Po otočení klíčem ve vložce se ozubené kolečko otočí a tím se přenese impuls na závoru zadlabacího zámku, která se vysune/zasune.

Pákový převod
Pákový převod zadlabacích zámků je vnitřní mechanismus zadlabacího zámku, přenášející pohyb cylindrické vložky na závoru. Ta je poté vysunuta či zasunuta.

Paniková funkce
Paniková funkce zadlabacích zámků umožňuje vnitřní klikou ( klikou ve směru úniku) zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře, bez nutnosti použití klíče.Tato funkce je velmi často použita na únikových východech.

Patent
Patent je zákonná ochrana zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. Cylindrické vložky FAB 2000, 1000 a 200 mají patent chránící jejich jedinečné bezpečnostní prvky.

Piktogramy
Piktogramy uváděné na obalech výrobků FAB označují bezpečnostní a doplňkové funkce jako např. odolnost proti bumpingu , funkce 2v1 nebo odolnost proti planžetám.

Planžetování
Nedestruktivní metoda otevření cylindrických vložek pomocí pružného kovového drátku neboli planžety. Planžeta zatlačí jednotlivá stavítka cylindrické vložky do jejich krajní pozice a zámek lze posléze odemknout.

Polotovar klíče
Odlitek tvaru klíče, který se používá k vyřezání kopie klíče. Každá řada cylindrických vložek FAB má jedinečné polotovary klíčů. Použití originálního polotovaru značky FAB je důležité pro správné fungování a dlouhou životnost cylindrické vložky.

Právní ochrana
Právní ochrana chrání klíče cylindrických vložek řad 1000 a 2000 před neoprávněným kopírováním bez bezpečnostní karty.

Profil klíče
Jedinečný tvar klíče, který je možné použít pouze do jednoho zamykacího mechanismu.

Prostupová spojka
Přídavná funkce cylindrických vložek, která umožňuje odemknutí zámku i proti zasunutému a pootočenému klíči z druhé strany cylindrické vložky. Standardně dodávána u vložek řady 2000.

Protiplech
Protiplech je kovový štítek s otvory pro střelku a závory umístěný proti zadlabacímu zámku.

Překryt
Překryt je součást kování, která přesahuje cca 1 cm nad plochu štítu a chrání cylindrickou vložku před odvrtáním.

Přídavný zámek
Přídavný zámek je součástí dveřního přístupového systému, který poskytuje dodatečné zabezpečení dveří a zvyšuje tak bezpečnost.

Pyramida bezpečnosti
Pyramida bezpečnosti pomocí hvězdiček a barev rozlišuje čtyři úrovně bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin a to usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň zabezpečení majetku.

Reverzní funkce el. otvírače
Reverzní elektrický otvírač má opačnou funkci otevření. Pokud do otvírače přichází elektrické napětí, otvírač je zavřen/zajištěn. Při přerušení el. napětí je elektrický otvírač otevřen/odjištěn.

Rozetové kování
Rozetové kování se skládá ze dvou kusů - kliky, která tvoří horní část kování a kryty neboli rozety, která překrývá cylindrickou vložku.

Rozlišovače
Rozlišovače jsou platové štítky různých barev (modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená), které pomohou odlišit jednotlivé klíče. Standardně jsou součástí balení vložek řady 1000 a 2000.

Rozteč
Rozteč je vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanismus (např. cylindrickou vložku)

RS technologie
RS technologie je technologie dorazu klíče uvnitř uzamykacího mechanismu. Tato technologie spočívá v implementaci dorazového kroužku do bubínku uzamykacího mechanismu, který zajišťuje správnou polohu autorizovaného klíče FAB 200RS vůči blokovacím prvkům.

Servisní centrum FAB
Servisní centra nabízí běžné mechanické a elektronické výrobky FAB, jejich instalaci i servis. Proškolení zaměstnanci dokážou poradit s výběrem nejvhodnějšího produktu a vyrobí kopie všech klíčů FAB na originální polotovary.

Servisní partner FAB
Mezi Servisní partnery patří jen ti nejlepší zámečníci v celé České republice. Je to nejvhodnější místo pro nákup a servis výrobků FAB. Proškolení profesionálové vám dokážou poradit to nejvhodnější řešení, zrealizují montáž a zajistí budoucí servis. Na jejich prodejnách najdete kompletní portfolio produktů značky FAB, včetně nejmodernějších elektronických systémů.

Sjednocení
U cylindrických vložek, přídavných a visacích zámků lze provést tzv. sjednocení, což je výroba produktů na společný uzávěr. Po sjednocení uživatel může otevírat všechny zámky pouze jedním klíčem. Více o možnostech sjednocení naleznete zde.

Společný uzávěr
Sjednocení na společný uzávěr umožňuje odemčení cylindrických vložek, visacích a přídavných zámků pouze jedním klíčem.

Standardní funkce el. otvírače
Funkce elektrického otvírače, při které je otvírač odblokován jen po dobu trvání napěťového impulzu, mimo tuto dobu jsou dveře blokovány.

Stavítka
Soustava stavítek tvoří vnitřní mechanismus cylindrické vložky,

Stavítko
Stavítko zadlabacích zámků je vnitřní ochranný mechanismus, který chrání vchodové dveře při vylomení cylindrické vložky. Pokud je vložka vylomena, stavítko závory zapadne a zámek se uzamkne.

Stavítkový systém
Systém uvnitř cylindrické vložky, který zajišťuje velmi vysokou ochranu.

Střelka
Střelka neboli jazýček je pohyblivá část zámku, která zajišťuje otevírání a zavírání dveří. Při zavření dveří střelka zapadne do otvoru v protiplechu a zámek je uzavřen.

Systém generálního klíče (SGK)
Systém generálního hlavního klíče (SGHK) neboli Systém generálního klíče (SGK).
Systém generálního klíče je zabezpečovací systém vhodný pro zabezpečení větších objektů, administrativních nebo kancelářských prostor. Systém je sestavený přesně podle požadavků zákazníka a umožňuje udělovat oprávnění vstupu jednotlivým osobám do konkrétních dveří. Systém je chráněný patentem, poskytuje vysokou úroveň zabezpečení a výroba kopie klíče probíhá pouze pod souhlasem majitele systému. V nabídce produktů FAB najdete mechanický nebo mechatronický systém.

Těleso
Pojmem těleso se označuje tělo visacího zámku.

TRIO
Sada 3 kusů cylindrických vložek FAB na jeden klíč. Dodáváno s 6 klíči. FAB TRIO můžete zakoupit přímo v našem e-shopu.

Trny
Ocelové trny zajišťují bezpečné uzamčení přídavného zámku. Trny zapadnou do otvorů v protiplechu a zámek je bezpečně uzamčen.

Trvalý režim samozamykacího zámku
Režim samozamykacího zámku ve kterém zámek zůstává odemčen po dobu trvání aktivačního signálu. Po přerušení signálu se zámek uzamkne

Třmen
Třmen visacího zámku je upevňovací kovové očko, přes které se zámek zamyká.

Upevňovací šroub
Upevňovací šroub slouží k montáži cylindrické vložky do zadlabacího zámku.

Velikost cylindrické vložky
Rozměr A udává vzdálenost (mm) mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnější strany dveří a rozměr B je vzdálenost (mm) mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnitřní strany dveří. Spojením rozměrů A+B dostanete požadovanou velikost - např. 29+35

Vytržení
Destruktivní metoda otevření cylindrických vložek, při které je cylindrická vložka tlakem, pákou nebo tahem vychýlena ze své pozice a její zničený mechanismus přestává dveře chránit.

YALE
Značka, která patří do skupiny ASSA ABLOY, pod kterou se na českém trhu prodávají dveřní digitální kukátka, sejfy, visací zámky a lankové zámky

Zadlabací zámek bez převodu
U zadlabacího zámku bez převodu nelze ovládat střelku klíčem.

Zadlabací zámek s převodem
U zadlabacího zámku s převodem je střelka ovladatelná klíčem. Když klíč otočíte do krajní polohy odemčeno - střelka se zatáhne.

Zákaznický profil
Unikátní profil klíče, který je k dostání pouze u Servisních partnerů a Servisních center FAB. Klíč je chráněn bezpečnostní kartou a vyřezání náhradního klíče v zákaznickém profilu lze pouze v zámečnictví, kterému daný profil patří.

Zámečnický servis FAB
V Zámečnickém servise vám vyrobí kopie běžných klíčů, prodají standardní produkty FAB, převážně mechanického rázu a zajistí jejich běžný servis.

Západka
Západka slouží k zajištění závory zámku.

Závora
Závora je pohyblivá část zadlabacího zámku, která zajišťuje zamykání a odemykání dveří. Pohyb klíče v zámku způsobí pohyb pákového mechanismu a přes ořech je vysunuta či zasunuta závora zámku. Při zamčení dveří závora zapadne do otvoru v protiplechu a zámek je uzamčen.