Slovník pojmů

Chcete kupovat nový zámek, cylindrickou vložku či elektrický otvírač a nevíte, co znamenají odborné názvy na obalech? Přijdete si v zámečnictví, jako když na vás prodavač mluví cizím jazykem? V našem slovníčku vám přinášíme vysvětlení základních pojmů z oblasti zámků, klíčů a bezpečnostních dveří.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zrušit filtr

ALU profil

Dveře v alu profilu jsou vyrobeny ze speciální hliníkové slitiny.

Backcheck

Back-check je nastavení funkce tlumení při otevírání dveří. Správné nastavení této funkce zamezí rozražení dveří.

Backset/dorm

Backset neboli dorm je vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky.+

zz

Befo

Staré označení pro elektrický otvírač.

Bezpečnostní karta

Bezpečnostní karta slouží k právní ochraně klíče. Bez ní není možné přidělat kopii klíče. 

a0ed87d91d7639ebcbca9a18c8fe5803

Bezpečnostní kování

Kování opatřené bezpečnostními prvky. Tyto prvky dodatečně chrání cylindrickou vložku a znesnadňují tak její odvrtání či vylomení.

Bezpečnostní třída

Bezpečnostní třída udává stupeň odolnosti cylindrické vložky proti násilným pokusům o její překonání. Jednotlivé třídy se rozdělují podle použitých nástrojů a času potřebného k překonání zábrany. (Např. čtvrtá bezpečnostní třída je nejvyšší úroveň zabezpečení cylindrických vložek prodávaných v ČR.)

BORON

Třmen zámku se zvýšenou odolností proti řezání a stříhání.

BT3

BT3 je označení pro třetí bezpečnostní třídu. 

Bumping

Bumping je nedestruktivní metoda otevírání cylindrických vložek pomocí speciálního klíče (bump key). Více o bumpingu naleznete zde.

Certifikace

Certifikace je garance bezpečnosti výrobků. Výrobky značky FAB jsou certifikovány dle norem vyhovující požadavkům ČSN (české technické normy).

Cestovní visací zámek

Zámek určený pro zabezpečení zavazadel uzamčením zipů, ale i k běžnému uzamčení skříněk a schránek.

Cylindrická vložka přídavného zámku

Speciální cylindrická vložka, která pasuje do přídavného zámku FAB a umožňuje tak přídavný zámek odemknout a zamknout. 

Čelo zámku

Přední strana zadlabacího zámku, která je viditelná po instalaci zadlabacího zámku do dveří. Délka čela je vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem zadlabacího zámku.

zz

Čtyřhran

Čtyřhran je kvádrový útvar uvnitř zámku, na který se nasazuje klika a přes který se ovládá střelka zámku. Při stisku kliky se střelka zatáhne a zámek se otevře.

Dělená střelka

Střelka, která umožňuje přeměnu orientace zámku z pravého na levý.

Denní režim

U samozamykacího zámku lze nastavit denní režim, ve kterém je zámek po stanovenou dobu trvale blokován - otevřen.

Destruktivní metoda otevírání cylindrických vložek

Metoda otevírání cylindrických vložek, při které je vložka mechanicky poškozena. Jde o hlučnou a časově náročnou metodu, u které je mechanické poškození vložky patrné na první pohled. Používá se u vložek s pokročilejším zabezpečením. Do této kategorie patří například odvrtání či vytržení.

Dvoubodové uzamčení

Zámek, který má dvoubodové uzamčení je uzamčen ve dvou bodech - jeden bod tvoří střelka a druhý závora.

Dvouzápadový zámek

Zadlabací zámek uzamykatelný na dva západy  (klíč se otočí dvakrát o 360 stupňů). 

Elektrický otvírač

Elektrický otvírač neboli bzučák či domovný vrátný je součást dveřního přístupového systému, který kontroluje vstup do objektu. 

Funkce 2v1

Funkce 2v1 umožňuje mechanické přenastavení cylindrické vložky na jinou sadu klíčů. Díky této funkci není nutné při ztrátě klíčů kupovat novou cylindrickou vložku.

HARDENED

Kalený třmen zámku se zvýšenou odolností proti roti řezání, stříhání, úderům kladiva.

Hloubka zádlabu

Hloubka zádlabu značí šířku zadlabacího zámku. Tato vzdálenost se měří od přední strany čela k zadní části cylindrického zámku.

zz

Identifikační karta

Identifikační karta slouží k identifikaci klíče při jeho ztrátě. Zámečník z partnerských středisek a servisních center je schopen vyrobit kopii klíče pouze na základě předložení identifikační karty. Čísla na kartě říkají zámečníkovi, jak vyřezat kopii klíče. 

.Identifikacni_karta_jpg

Impulzní režim

Samozamykací zámek v impulzním režimu zůstává po příchodu aktivačního signálu otevřen po pevně nastavenou dobu 10 sekund. Po uplynutí této doby se zámek ve dveřích znovu uzamkne.

Jednozápadový zámek

Zadlabací zámek uzamykatelný na jeden západ (jedno otočení klíčem o 360°)

Klíčový kabinet

Systém pro uložení klíčů či klíčových svazků. Moderní klíčové kabinety jako je TRAKA 21 umožňují sledovat pohyb jednotlivých klíčových svazků nebo zabraňuje zneužití klíčů. 

Klika/klika

Varianta dveřního kování, která má z obou stran kliku. Při výběru dveřního kování typu klika/klika je důležité určit orientaci dveří - levé/pravé. Např. klika s označením levá se používá pro dveře otevírané směrem do interiéru.

Klika/koule

Klika/koule je varianta dveřního kování, která má z jedné strany (většinou vnitřní) kliku a z druhé kouli.

Knoflík

Knoflík je kovová nebo plastová část cylindrické vložky, která je umístěna z vnitřní strany cylindrické vložky a umožňuje zamknout zámek bez nutnosti použít klíč.

Knoflik maly mosazKnoflik velky niklKnoflik maly cerny

KOMBI

Sada dvou cylindrických vložek FAB 100 a visacího zámku 80RSH sjednocených na společný klíč. Dodáváno se 6 klíči. FAB KOMBI můžete zakoupit přímo v našem e-shopu.

Lockpicking

Lockpicking je označení pro techniky otevírání mechanických zámků bez použití originálního klíče a bez jejich mechanického poškození. Dříve byl lockpicking hlavní technikou zlodějů, dnes se řadí mezi sportovní disciplíny a pořádají se v něm oficiální závody pod záštitou České asociace lockpickingu.

Mechanická blokáda

Tato funkce umožňuje mechanické nastavení elektrického otvírače do polohy otevřeno nebo zavřeno.

Mechatronický systém FAB +Cliq

Mechatronické systémy FAB +CLIQ jsou kombinací standardní cylindrické vložky s moderní elektronikou. Mezi největší výhody patří zablokování ztraceného klíče, historie přístupů, časové volby a možnost kdykoliv měnit práva uživatelů. To vše bez nutnosti instalace kabeláže. Více informací nazente zde

Měřidlo

Pomocník pro změření správného rozměru cylindrické vložky.

 

Mikrospínač

Mikrospínač signalizuje stav otevřených nebo zavřených dveří.

Momentový kolík

Momentový kolík je funkce elektrického otvírače, která umožní pouze jeden průchod.

Motorická vložka

Vložka, která kombinuje standardní cylindrickou vložku s moderní elektronikou. Díky motorické části můžeme cylindrickou vložku ovládat pomocí bluetooth technologie, mechanická část umožňuje odemykání klíčem. FAB nabízí motorickou vložku FAB ENTR

Nedestruktivní metoda otevírání cylindrických vložek

Metoda otevírání cylindrických vložek, při které není vložka mechanicky poškozena. Jedná se o rychlou a tichou metodu, která nezanechá žádné viditelné poškození vložky. Do této kategorie patří např. bumping nebo planžetování.

Norma ČSN EN 1154

Tato norma specifikuje požadavky na dveřní zavírače s řízeným průběhem zavírání, pro otevírané dveře upevněné na nebo do rámu dveří, nebo do podlahy. Dveřní zavírače vyráběné podle této normy jsou doporučeny pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé uzavření dveří. Norma určuje použití dveřních zavíračů na protikouřové a požárně odolné dveřní sestavy.

Norma ČSN EN 1155

Tato norma specifikuje požadavky na samostatné držení dveří v otevřené poloze pomocí samostatného mechanismu, nebo mechanismu zabudovaného v dveřním zavírači, kdy v případě přerušení přívodu elektrického proudu se kontrolované dveře zavřou.

Norma ČSN EN 1158

Tato norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dvoukřídlých dveří vybavených dveřními zavírači. Zařízení pro koordinované zavírání dveří vyráběná podle této normy jsou doporučena pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé postupné zavírání dvoukřídlých protikouřových a požárně odolných dveří.

Norma ČSN EN 1627

Norma ČSN EN 1627 vycházející z evropské legislativy předepisuje požadavky na odolnost cylindrických vložek proti násilnému překonání. Všechny vložky FAB jsou certifikovány dle této normy v bezpečnostních třídách 1 až 4 .

Norma ČSN EN 179

Norma ČSN EN 179 specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Nouzové dveřní uzávěry v souladu s normou EN 179 jsou určeny k zajištění bezpečné a efektivní evakuace osob z budov. Tato norma například stanovuje, že zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru, určuje maximální sílu, která je potřeba vynaložit na ovládací prvky při zatížených dveřích nebo definuje určité ovládací prvky, které mají vyloučit zachycení oděvu.

Norma EN 12209

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkci mechanicky ovládaných zámků a jejich protiplechů pro použití ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích.

Odvrtání

Destruktivní metoda otevření cylindrických vložek, při které zloděj speciálním vrtákem poškodí vnitřní mechanismus cylindrické vložky, ten přestane být funkční a dveře jdou snadno otevřít.

Ochranné prvky

Zuby či důlky, které zajišťují vyšší ochranu a funkčnost vnitřního mechanismu cylindrických vložek.

Ořech

Ořech zadlabacích zámků je vnitřní mechanismus, který díky pohybu otočení klíče, vytahuje a zatahuje závoru.

Ozubené kolečko

Ozubené kolečko má stejnou funkci jako tzv. zub či palec u běžné cylindrické vložky. Po otočení klíčem ve vložce se ozubené kolečko otočí a tím se přenese impuls na závoru zadlabacího zámku, která se vysune/zasune. 

Pákový převod

Pákový převod zadlabacích zámků je vnitřní mechanismus zadlabacího zámku, přenášející pohyb cylindrické vložky na závoru. Ta je poté vysunuta či zasunuta.

Paniková funkce

Paniková funkce zadlabacích zámků umožňuje vnitřní klikou ( klikou ve směru úniku) zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře, bez nutnosti použití klíče.Tato funkce je velmi často použita na únikových východech. 

Patent

Patent je zákonná ochrana zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. Cylindrické vložky FAB 2000, 1000 a 200 mají patent chránící jejich jedinečné bezpečnostní prvky.

Piktogramy

Piktogramy uváděné na obalech výrobků FAB označují bezpečnostní a doplňkové funkce jako např. odolnost proti bumpingu , funkce 2v1 nebo odolnost proti planžetám.

Planžetování

Nedestruktivní metoda otevření cylindrických vložek pomocí pružného kovového drátku neboli planžety. Planžeta zatlačí jednotlivá stavítka cylindrické vložky do jejich krajní pozice a zámek lze posléze odemknout.

Polotovar klíče

Odlitek tvaru klíče, který se používá k vyřezání kopie klíče. Každá řada cylindrických vložek FAB má jedinečné polotovary klíčů. Použití originálního polotovaru značky FAB je důležité pro správné fungování a dlouhou životnost cylindrické vložky. 

Právní ochrana

Právní ochrana chrání klíče cylindrických vložek řad 1000 a 2000 před neoprávněným kopírováním bez bezpečnostní karty.

Profil klíče

Jedinečný tvar klíče, který je možné použít pouze do jednoho zamykacího mechanismu.

Prostupová spojka

Přídavná funkce cylindrických vložek, která umožňuje odemknutí zámku i proti zasunutému a pootočenému klíči z druhé strany cylindrické vložky. Standardně dodávána u vložek řady 2000.

Protiplech

Protiplech je kovový štítek s otvory pro střelku a závory umístěný proti zadlabacímu zámku.

Překryt

Překryt je součást kování, která přesahuje cca 1 cm nad plochu štítu a chrání cylindrickou vložku před odvrtáním.

Přídavný zámek

Přídavný zámek je součástí dveřního přístupového systému, který poskytuje dodatečné zabezpečení dveří a zvyšuje tak bezpečnost. 

Pyramida bezpečnosti

Pyramida bezpečnosti pomocí hvězdiček a barev rozlišuje čtyři úrovně bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin a to usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň zabezpečení majetku.

Pyramida

Reverzní funkce el. otvírače

Reverzní elektrický otvírač má opačnou funkci otevření. Pokud do otvírače přichází elektrické napětí, otvírač je zavřen/zajištěn. Při přerušení el. napětí je elektrický otvírač otevřen/odjištěn.

Rozetové kování

Rozetové kování se skládá ze dvou kusů - kliky, která tvoří horní část kování a kryty neboli rozety, která překrývá cylindrickou vložku.

SP001586SP001588

Rozlišovače

Rozlišovače jsou platové štítky různých barev (modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená), které pomohou odlišit jednotlivé klíče. Standardně jsou součástí balení vložek řady 1000 a 2000.

Rozteč

Rozteč je vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanismus (např. cylindrickou vložku)

RS technologie

RS technologie je technologie dorazu klíče uvnitř uzamykacího mechanismu. Tato technologie spočívá v implementaci dorazového kroužku do bubínku uzamykacího mechanismu, který zajišťuje správnou polohu autorizovaného klíče FAB 200RS vůči blokovacím prvkům.

Velikost cylindrické vložky

Rozměr A udává vzdálenost (mm) mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnější strany dveří a rozměr B je vzdálenost (mm) mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnitřní strany dveří. Spojením rozměrů A+B dostanete požadovanou velikost - např. 29+35

Servisní centrum FAB

Servisní centra nabízí běžné mechanické a elektronické výrobky FAB, jejich instalaci i servis. Proškolení zaměstnanci dokážou poradit s výběrem nejvhodnějšího produktu a vyrobí kopie všech klíčů FAB na originální polotovary.

Servisní partner FAB

Mezi Servisní partnery patří jen ti nejlepší zámečníci v celé České republice. Je to nejvhodnější místo pro nákup a servis výrobků FAB. Proškolení profesionálové vám dokážou poradit to nejvhodnější řešení, zrealizují montáž a zajistí budoucí servis. Na jejich prodejnách najdete kompletní portfolio produktů značky FAB, včetně nejmodernějších elektronických systémů. 

Sjednocení

U cylindrických vložek, přídavných a visacích zámků lze provést tzv. sjednocení, což je výroba produktů na společný uzávěr. Po sjednocení uživatel může otevírat všechny zámky pouze jedním klíčem. Více o možnostech sjednocení naleznete zde. 

Společný uzávěr

Sjednocení na společný uzávěr umožňuje odemčení cylindrických vložek, visacích a přídavných zámků pouze jedním klíčem.

Standardní funkce el. otvírače

Funkce elektrického otvírače, při které je otvírač odblokován jen po dobu trvání napěťového impulzu, mimo tuto dobu jsou dveře blokovány.

Stavítka

Soustava stavítek tvoří vnitřní mechanismus cylindrické vložky,

Stavítko

Stavítko zadlabacích zámků je vnitřní ochranný mechanismus, který chrání vchodové dveře při vylomení cylindrické vložky. Pokud je vložka vylomena, stavítko závory zapadne a zámek se uzamkne.

Stavítkový systém

Systém uvnitř cylindrické vložky, který zajišťuje velmi vysokou ochranu.

Střelka

Střelka neboli jazýček je pohyblivá část zámku, která zajišťuje otevírání a zavírání dveří. Při zavření dveří střelka zapadne do otvoru v protiplechu a zámek je uzavřen.

Systém generálního klíče (SGK)

Systém generálního hlavního klíče (SGHK) neboli Systém generálního klíče (SGK).
Systém generálního klíče je zabezpečovací systém vhodný pro zabezpečení větších objektů, administrativních nebo kancelářských prostor. Systém je sestavený přesně podle požadavků zákazníka a umožňuje udělovat oprávnění vstupu jednotlivým osobám do konkrétních dveří. Systém je chráněný patentem, poskytuje vysokou úroveň zabezpečení a výroba kopie klíče probíhá pouze pod souhlasem majitele systému. V nabídce produktů FAB najdete mechanický nebo mechatronický systém. 

Těleso

Pojmem těleso se označuje tělo visacího zámku.

TRIO

Sada 3 kusů cylindrických vložek FAB na jeden klíč. Dodáváno s 6 klíči. FAB TRIO můžete zakoupit přímo v našem e-shopu.

Trny

Ocelové trny zajišťují bezpečné uzamčení přídavného zámku. Trny zapadnou do otvorů v protiplechu a zámek je bezpečně uzamčen.

Trvalý režim samozamykacího zámku

Režim samozamykacího zámku ve kterém zámek zůstává odemčen po dobu trvání aktivačního signálu. Po přerušení signálu se zámek uzamkne

Třmen

Třmen visacího zámku je upevňovací kovové očko, přes které se zámek zamyká.

Upevňovací šroub

Upevňovací šroub slouží k montáži cylindrické vložky do zadlabacího zámku.

Vytržení

Destruktivní metoda otevření cylindrických vložek, při které je cylindrická vložka tlakem, pákou nebo tahem vychýlena ze své pozice a její zničený mechanismus přestává dveře chránit.

YALE

Značka, která patří do skupiny ASSA ABLOY, pod kterou se na českém trhu prodávají dveřní digitální kukátka, sejfy, visací zámky a lankové zámky

Zadlabací zámek bez převodu

U zadlabacího zámku bez převodu nelze ovládat střelku klíčem.

Zadlabací zámek s převodem

U zadlabacího zámku s převodem je střelka ovladatelná klíčem. Když klíč otočíte do krajní polohy odemčeno - střelka se zatáhne.

Zákaznický profil

Unikátní profil klíče, který je k dostání pouze u Servisních partnerů a Servisních center FAB. Klíč je chráněn bezpečnostní kartou a vyřezání náhradního klíče v zákaznickém profilu lze pouze v zámečnictví, kterému daný profil patří.

Zámečnický servis FAB

V Zámečnickém servise vám vyrobí kopie běžných klíčů, prodají standardní produkty FAB, převážně mechanického rázu a zajistí jejich běžný servis.

Západka

Západka slouží k zajištění závory zámku.

Závora

Závora je pohyblivá část zadlabacího zámku, která zajišťuje zamykání a odemykání dveří. Pohyb klíče v zámku způsobí pohyb pákového mechanismu a přes ořech je vysunuta či zasunuta závora zámku. Při zamčení dveří závora zapadne do otvoru v protiplechu a zámek je uzamčen.