Rady a inspirace

Pyramida bezpečnosti - ideální pomocník pro výběr vhodného produktu

Máte pocit, že je těžké vybrat mezi všemi výrobky ten nejvhodnější? Že je těžké zvolit ten opravdu bezpečný? Že je těžké se zorientovat v bezpečnostních třídách? Pokud ano, právě vám je určena Pyramida bezpečnosti. Pyramida bezpečnosti je odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou míru zabezpečení. Čtyři barevně odlišné stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé bezpečnostní třídy dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán.

PYRAMIDA usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň  zabezpečení majetku.

Pyramida

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je složena ze čtyř stupňů bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy ČSN P ENV 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

Co systém PYRAMIDY BEZPEČNOSTI představuje?
PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je jednotící komunikační prvek, který usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci
výrobků s ověřenou úrovní jakosti a týká se cylindrických vložek, dveřního kování, visacích zámků a elektrických otvíračů.

Barevné označení, přiřazené konkrétnímu stupni, umožní zákazníkovi optimální výběr produktu. Pyramida svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné k základní, zýšené, vysoké nebo velmi vysoké úrovni ochrany majetku.

Stupeň PYRAMIDY BEZPEČNOSTI vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem.
Základním předpokladem zařazení výrobku do systému PYRAMIDY BEZPEČNOSTI je jeho přezkoušení
zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému
vniknutí (ČSN P ENV 1627). Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobek na trh ve stálém provedení a kvalitě. Způsobilost výrobku i výrobce pro zařazení do projektu PYRAMIDY BEZPEČNOSTI musí být osvědčena akreditovanými certifikačními orgány.